Affect Therapie

Relatietherapie & coaching in Den BoschPersoonlijke Ontwikkeling Affect Therapie

Persoonlijke ontwikkeling en coaching

Affect Therapie geeft coaching voor persoonlijke ontwikkeling in Den Bosch. We komen allemaal wel eens vast te zitten in een herhalend patroon van gedachten, manieren of gevoelens (stress, depressie, angsten). Vaak hebben die een (oude) onderliggende functie, een manier om ergens mee om te gaan. Dit is niet altijd even zinvol. Het kan spannend zijn om dit aan te gaan, maar het lost ook een hoop op. Door samen in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek te onderzoeken op welke manier iets mis gaat, is het nog enkel zoeken naar een passende oplossing voor jou.

Wat nu als je meer van jezelf te weten komt en leert een duurzame blijvende positieve verandering in jezelf teweeg kan brengen. De rest van je leven heb je daar op een groeiende manier baat bij. Sommige mensen durven de stap niet te zetten, maar leer jezelf kennen en gun jezelf dat jij je mag verrijken, daar heb je immers recht op!

Stel je eens voor, persoonlijke ontwikkeling, hoe ziet dat er uit?

Je hebt een positieve houding. Wanneer je opstaat heb je zin in de dag en de toekomst voelt als iets prettigs om naar uit te kijken. Je ervaart mentale rust en hebt een focus op de je uitgestippelde bezigheden. Je staat open voor nieuwe ideeën en van het contact met anderen krijg je een voldaan gevoel. Je voelt je krachtig in je leven en ziet daardoor een positief effect op jezelf, in je werk en bij de mensen in je omgeving. Het is gemakkelijk met (kleine) tegenslagen om te gaan, je durft keuzes te maken en hanteert een gezonde levensstijl. Je lacht meer, voelt je levend en energiek. Door je sterke eigenwaarde, bent zelfverzekerder en ervaart meer geluksmomenten.

Het kan echt, je kunt je leven vormgeven naar hoe jij dat wilt!

Wat doet coaching?

Je kunt het zien als een investering in jezelf. Je leert hoe en waarom je bepaalde dingen (niet) doet, zegt of denkt. Het helpt je richting te bepalen en uitstelgedrag te doorbreken. Je krijgt objectieve feedback en kwalitatieve begeleiding waardoor je vertrouwen (terug) wint in jezelf. Je gaat je hersenen trainen een positieve gerichte mindset aan te houden om je volle potentie te benutten. Je gaat snel vooruit en het bespaart tijd en stress in je toekomstige leven. Het helpt je gelukkiger te zijn in het leven en met wie je bent.

Waarbij kan een coach helpen?

De stelregel is: bij alles waarin je vastloopt, of waar je persoonlijke ontwikkeling in zoekt. Een coach is er op gericht om gedragsverandering teweeg te brengen, denkpatronen te doorbreken en je te leren je gevoel in te kunnen zetten. Bedenk je maar eens wat er in je leven (te) veel energie kost.

Vastlopen of willen ontwikkelen is een perspectief, van waaruit denk jij? Problemen of oplossingen?
Om van problemen af te komen wil ik bepaald gedrag wel doen en ander gedrag niet,
Of om kwaliteiten aan te leren wil ik bepaald gedrag wel doen en ander gedrag niet.

Mensen kiezen via een van de twee perspectieven een coachingstraject, afhankelijk van hun zienswijze. Hieronder enkele van vele thema’s waar mensen op willen veranderen (geen tegenstellingen):

Vanuit ontevredenheid Vanuit ambitie
(Negatieve) gedachten Positieve houding
(Negatieve) gevoelens Efficiëntie & Focus
Piekeren en rusteloos Juiste keuzes & Flexibiliteit Energie
Spanning, Stress, Burn-out Zelfsturing & Autonomie
Depressieve klachten (Werk)plezier
Faalangst Zelfvertrouwen
Onzekerheid en twijfel Sociale vaardigheden
Laag zelfbeeld Communicatie
Vastgeroeste patronen Motivatie & daadkracht
Concentratieproblemen Doelgericht
Verslaving/vermijdingsproblematiek Gezonde levensstijl

Waarom niet?

Het kan zijn dat het willen ontwikkelen simpelweg vergeten wordt door de waan van de dag. Maar er zijn tal van manieren waarop mensen vermijden om iets te veranderen in hun leven. Uitstellen: ‘Ik heb er nu geen tijd voor.’ Of bagatelliseren: ‘het is allemaal echt nog niet zo erg.’

Een andere bekende is dat mensen het (onbewust) zichzelf niet waard vinden om er echt voor te gaan. ‘Het lukt me niet’ of ‘Ik kan dit toch nooit veranderen.’

​Of men vindt dat alles zelf opgelost moet worden, waar vaak schaamte achter zit: ‘Hulpvragen doe je toch niet?! Dat heb ik toch niet nodig, ik kan het wel alleen.’

Natuurlijk speelt het (legitieme) argument van geld ook een rol. Al betaalt een traject zich altijd terug door inzicht, energie en geluk. We nemen vaak simpelweg niet de ruimte om te investeren in onszelf, en dat is eigenlijk heel gek, want waarom niet?

Het is leuk en direct te gebruiken!

Misschien vind je het een beetje eng om de stap te zetten, maar vaak blijkt het allemaal wel mee te vallen. Sterker nog, veel mensen krijgen er zin in en willen graag vooruit omdat ze gemakkelijker keuzes maken en hun gedrag doorzien. Je gaat je meer vrij voelen door je vaardigheden, en dat stimuleert.

Hoe dan?

‘De beste manier om iets te leren is om het zelf met plezier te ervaren.’ Ten eerste sta jij centraal met de zaken waar je tegenaan loopt. Het is belangrijk dat je ervaart hoe je jezelf uit de cirkel kan halen waar je rondjes in blijft draaien. Zo kun je dit later zelf toepassen. Jij staat centraal en leert over jezelf om vervolgens tot je gewenste oplossingen te komen. Deze manier versterkt het gevoel van autonomie en richting. Het hele proces volgen we samen nauwlettend, zodat er niks vermeden wordt en we scherp hebben wat de vorderingen zijn.

Hoe zien die stappen er dan uit?

Eerst kijken we wat jij wilt, wat is je bestemming? Vervolgens analyseren we wat er voor jou in de weg staat of wat je wilt verbeteren en op welk vlak dat is. We zoeken de best passende methode, aansluitend op hoe jij werkt. Hierna komen we mogelijk thema’s (onderwerpen die jouw gedachten, gevoelens of gedrag beïnvloeden) tegen die een rol spelen in jouw leven, en we passen de methode of het doel aan waar nodig.

Leuk, maar hoe is dat om te doen?

Tijdens het proces word je nauwkeurig begeleid en dat is mens- en procesgericht. Je wordt telkens op een positieve manier uitgedaagd om een stapje dichterbij te komen. Er is de ruimte om te leren, te groeien en met nieuwe vaardigheden te spelen. Een goed oog voor balans en creatieve inzichten is dan zeer gewenst. Maar ook dat het doel niet vermeden wordt en er consistentie is in wat er lukt en behaald is.

Wat moet ik meenemen?

Een open houding om te willen leren. Je hoeft nog niet te weten waar je precies naartoe wilt, of hoe je daar wilt komen. Het is een onderzoek van persoonlijke ontwikkeling naar hoe je werkt en het is een opleiding in jezelf. Als je alles al weet, ben je uitgeleerd.

Benadering vanuit de therapeut

Ik creëer graag de openheid om de volledige persoon te kunnen laten zien die jij bent, op alle manieren die daar bij horen. Niemand is volmaakt en iedereen heeft fijne en vervelende ervaringen in zijn leven, waardoor je geleerd hebt om ergens op een bepaalde manier mee om te gaan.

​In de gesprekken voel ik mij soms in de rol van detective, waarbij we reconstrueren wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Op zoek naar sporen van overtuigingen, onvervulde behoeften, bepaalde waarden en vervolgens belangrijk is om nader te onderzoeken. Jij krijgt als ‘getuige’ een leidende rol in het onderzoek.

Enkele eigenschappen die mij toegeschreven worden door mensen met wie ik heb samengewerkt zijn: dat ik scherp gevoelens en behoeften onder woorden kan brengen, sterk een ‘niet oordelende neutrale houding’ aan kan nemen, de vinger op de zere plek kan leggen op een manier dat het er kan en mag zijn.

Lees mijn verhaal om meer over mijn achtergrond te weten te komen.

Affect Therapie is aangesloten bij het NOBCO.